Ik heb/verwacht een afspraak voor een intake bij mij thuis, gaat die door?

Ja maar niet bij u thuis, de intake-afspraak zal telefonisch plaatsvinden. Heeft u al een afspraak dan hebben wij u per e-mail hierover geïnformeerd. Heeft u nog geen afspraak dan nemen wij zo’n 6 weken voor de uitgerekende datum contact met u op

Komen jullie nog zorg verlenen bij mij thuis?
Ja, u krijgt van ons, zo lang dit mogelijk is, de zorg die tijdens het intakegesprek met u besproken is.
Kan ik nog borstvoeding geven?
Jazeker! Moedermelk bevat belangrijke antistoffen, ga dus vooral door met voeden!
Mag de kraamverzorgende mij of mijn baby nog aanraken?
Ja, onze kraamverzorgende geeft echter geen hand en zal zoveel mogelijk zorg verlenen volgens het hands-off principe. Voor de (medisch) noodzakelijke handelingen zoals lichamelijke controles en eventuele begeleiding bij borstvoeding zal contact onvermijdelijk zijn. Door dit te minimaliseren, handhygiëne toe te passen en het gebruik van beschermende materialen (handschoenen) gebeurd dit zo veilig mogelijk
Ikzelf of iemand in mijn gezin heeft gezondheidsklachten (hoesten, neusverkoudheid, benauwdheid maar geen koorts), wat nu?

Neem éérst telefonisch contact op met uw huisarts. Neem daarna telefonisch contact met ons op, wij bespreken met u of dit invloed heeft op de zorg die u dan ontvangt.

De kraamverzorgende heeft één van de gezondheidsklachten (hoesten, neusverkoudheid of benauwdheid), wat nu?
De gezondheid van onze kraamverzorgenden monitoren wij nauwlettend. We volgen hierbij de richtlijn van het RIVM voor zorgverleners buiten het ziekenhuis. U kunt erop vertrouwen dat onze kraamverzorgende alleen bij u thuis komt als dit volgens de richtlijn ook mag
Hoe ga ik om met kraambezoek?
Wij adviseren u om bezoek te minimaliseren. Denk hierbij ook aan de kwetsbare (risico) groep van 70-plussers en stel bezoek met gezondheidsklachten uit. Om blootstelling aan contact met verschillende personen zoveel mogelijk te minimaliseren vragen wij u om, als er bezoek komt, dit te doen als de kraamverzorgende niet aanwezig is.
Ik wil in de huidige situatie geen mensen in mijn huis, is kraamzorg verplicht?
De kraamverzorgende werkt nauw samen met de verloskundige. Zonder de controles die zij dagelijks doet en informatie die zij geeft kunnen wij uw gezondheid en die van uw baby niet monitoren. Neem contact met ons op als u ondanks dit geen zorg wil ontvangen
De verloskundige doet (in principe) geen kraamvisite, wat als er iets is?
De kraamverzorgende werkt nauw samen met de verloskundige. Zij zal telefonisch contact opnemen met de verloskundige wanneer dit nodig is. Op indicatie zal de verloskundige dan ook langskomen. Neem hierover zo nodig contact op met uw verloskundige.
Mijn vraag staat hier niet tussen, wat nu?
Neem telefonisch contact met ons op 020 – 74 01 048 of kijk op de site van RIVM voor algemene informatie